Sera Gazı Yönetim Politikamız

Sera Gazı Yönetim Politikamız

Sera Gazı Yönetim Politikamız

TAV Gazipaşa-Alanya Havalimanı için belirlenen politika aşağıdaki hedeflere uygun olarak karbondioksit salım düzeyini muhafaza etme ve azaltmanın önemini ortaya koymaktadır:

  • Yolcu konforunda bir değişikliğe neden olmaksızın enerji verimliliğini artırmak
  • Yolcu başına düşen enerji tüketimini azaltmak için bir hedef belirlemek
  • Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı konusunda araştırma başlatmak
  • Enerji yönetimine ilişkin yasa ve yönetmeliklere uygunluk
  • Doğal kaynakların yönetiminde sorumlu davranmak
  • Mevcut en iyi teknolojilerin ve etkin yöneticilik faaliyetlerinin kullanılması suretiyle aşırı enerji kullanımının önüne geçmek
  • Enerji yönetimi konusunda çalışanların katılımını teşvik etmek
  • Verimli enerji kullanımı konusunda tüm çalışanların ve iş ortaklarının farkındalık kazanması ve sorumluluklarını yerine getirmesi için eğitim, destek ve motivasyon sağlamak
  • Enerji yönetimi performansını sürekli ölçmek, raporları izlemek ve iyileştirmek

       A.Yiğit LAÇİN
       Genel Müdür

ACA Sertifikası-Avrupa
Sera Gazı Yönetim Polikası