GHG Management Policy

GHG Management Policy

 Sera Gazı YÖNETİM POLİTİKASI

CO2 emisyonunun korunmasının ve azaltılmasının önemini aşağıdaki hedeflerle ifade etmek için oluşturulan politika:
- Yolcu konforunda herhangi bir değişiklik olmadan enerji verimliliğini artırmak - Yolcu
başına enerji tüketimini azaltmak için bir hedef belirlemek
- Konuyla ilgili araştırmalara başlamak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı
- Enerji yönetimi ile ilgili ilgili mevzuat ve düzenlemelere uymak
- Doğal kaynakları sorumlu bir şekilde yönetmek
- Mevcut en iyi teknolojileri ve etkin yönetim faaliyetlerini kullanarak aşırı enerji kullanımını önlemek.
- Enerji yönetimi ile ilgili tüm çalışanlar arasında tartışmaları teşvik etmek
- Çalışanları ve iş ortaklarını verimli enerji kullanımı konusunda sorumluluklarının farkında olmaları ve yerine getirmeleri için eğitmek, desteklemek ve motive etmek
- Enerji yönetimi performansını sürekli ölçmek, raporlamak ve iyileştirmek.


A.Yiğit LAÇİN
Genel Müdür


ACA Certificate
Sera Gazı Yönetim Politikası